606 517 057

GDAŃSK

Nasz gabinet znajduje się w Centrum Handlowym Manhattan we Wrzeszczu

GDAŃSK

ul. Grunwaldzka 82, 3 piętro, lokal 353 A
Proszę czekać...

DOBRE KALORIE Sp. z o.o.

Numer konta: 97 1050 1764 1000 0092 0092 8944 - Bank ING

 

DOBRE KALORIE Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 82/353A, 80-244 Gdańsk
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000521423, NIP 9571074806,
Kapitał zakładowy: 40 000 zł wpłacony w całości